فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران- اطلاعات تماس
آدرس پستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس پستی:
تهران - خیابان شریعتی - خیابان شهید خاقانی - خیابان عطاری مقدم - بن بست کارخانه رنگ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران - کدپستی 1958 - دفتر پژوهش
پست الکترونیکی : info@iau-tmuj.ir , medical.journal@yahoo.com  
تلفن : 22618551
دورنگار:22008049
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران:
http://iau-tmuj.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب