:: دوره 27، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) ::
جلد 27 شماره 4 صفحات 294-300 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان آگاهی زنان از سرطان دهانه رحم، آزمایش پاپ اسمیر و ویروس پاپیلومای انسانی
ویدا شفتی* 1، مهدی قلندری2
1- زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران ، Vshafti1@gmail.com
2- دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
چکیده:   (1588 مشاهده)
سابقه و هدف: سرطان دهانه رحم یکی از شایع­ترین سرطان­های زنان است. ویروس پاپیلومای انسانی ((HPV به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد­کننده سرطان دهانه رحم شناخته شده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی آگاهی زنان از این مشکلات است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی، 426 نفر از زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان شهید رجایی تنکابن واقع در استان مازندران در سال 1395 مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه­گیری به­ صورت در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسش نامه پژوهشگر­ساخته بود. داده­ها پس از گردآوری با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS22 و آزمون­های آماری  با ضریب اطمینان 95% برای تحلیل داده­های جمع آوری شده، مورد استفاده قرار گرفتند.
یافته­ها: 141نفر( 34 %) از افراد مورد مطالعه تست پاپ اسمیر را انجام داده بودند. 186نفر(44%) دارای سطح آگاهی خوب درمورد سرطان دهانه رحم بودند و فقط 129 نفر (30%) آگاهی ضعیفی در مورد این سرطان داشتند. در خصوص آگاهی از ویروس HPV، جامعه آماری از میانگین ضعیفی برخوردار بود. بین سن و محل اقامت و آگاهی از HPV رابطه معنی­داری وجود نداشت، اما  ارتباط خاصی بین سطح تحصیلات، شغل و وضعیت تأهل با آگاهی از این ویروس وجود داشت (05/0P<).
نتیجه­گیری: در این مطالعه مشخص شد که میزان آگاهی زنان از تست پاپ اسمیر و سرطان دهانه رحم وضعیت نسبتأ خوبی دارد و تقریبا ۴۰%  از زنان تست پاپ اسمیر را انجام داده­اند، اما در خصوص HPV وضعیت برعکس است و آگاهی زنان در این خصوص بسیار اندک و ناقص است، به همین دلیل اطلاع ­رسانی و آموزش مناسب الزامی به نظر می­رسد.
واژه‌های کلیدی: سرطان دهانه رحم، پاپ اسمیر، ویروس پاپیلومای انسانی.
متن کامل [PDF 258 kb]   (298 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تحليلي/مقطعي/توصيفي | موضوع مقاله: زنان و زايمان
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲


XML   English Abstract   Printدوره 27، شماره 4 - ( زمستان 96 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها