:: دوره 27، شماره 3 - ( پائيز 1396 ) ::
جلد 27 شماره 3 صفحات 171-177 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثرات حفاظتی مکمل امگا 3 روغن ماهی و عصاره آبی ریشه شیرین بیان بر اختلال در سطح آنزیم‌های کبدی القا شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر
داوود مقدم نیا* 1، داوود مقدم نیا2، مختار مختاری3، سعید خاتم ساز3
1- دکتری فیزیولوژی جانوری،گروه زیست شناسی ،واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاداسلامی، فارس، ایران ، davood.moghadamnia@gmail.com
2- دکتری فیزیولوژی جانوری،گروه زیست شناسی ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
3- گروه زیست شناسی، واحدکازرون ، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
چکیده:   (1831 مشاهده)
سابقه و هدف: تیواستامید نوعی سم کبدی است که باعث ایجاد نکروز  سنتری لوبولار می­شود. در مطالعه حاضر، اثر حفاظتی مکمل امگا3روغن ماهی وعصاره آبی ریشه شیرین بیان بر اختلال در سطح آنزیمهای کبدی القاء شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر مورد بررسی قرارگرفت.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 63 سر موش صحرایی نر به 9 گروه 7 تایی تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه شاهد، گروه تیواستامید، و گروه­های تجربی 1، 2، 3، 4، 5 و 6. گروه­های تجربی به ترتیب مقادیر 100، 200 و 300 mg/kg مکمل امگا3روغن ماهی  و عصاره آبی ریشه شیرین بیان  را روزانه  به صورت دهانی طی 3ماه و mg/kg150 تیواستامید را یک بار به صورت درون صفاقی در پایان دوره آزمایش دریافت کردند. سطوح سرمی SGOT، SGPT، ALP، GGT و LDH اندازه گیری شدند.
یافته­ها: سطح سرمی SGPT در گروه­های تجربی 1،  5 و 6 درمقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامیدکاهش معنی­داری را نشان داد. سطح سرمی GGT درگروه­های تجربی1، 2، 5 و 6 در مقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامیدکاهش معنی­داری را نشان داد. سطوح سرمیSGOT، ALP، LDH در تمام گروه­های تجربی در مقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامید تغییر معنی­داری را نشان نداد (05/0P<).
نتیجه­گیری: مکمل امگا3روغن ماهی و عصاره آبی ریشه شیرین بیان دارای اثرات حفاظتی براختلال در سطح آنزیم­های کبدی القاء شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر هستند.
واژگان کلیدی: ریشه شیرین بیان، امگا3، تیواستامید، آنزیم­های کبدی، موش صحرایی نر.
واژه‌های کلیدی: ریشه شیرین بیان، امگا3، تیواستامید، آنزیم­های کبدی، موش صحرایی نر
متن کامل [PDF 273 kb]   (269 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تجربي | موضوع مقاله: فيزيولوژي
دریافت: ۱۳۹۵/۷/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۹


XML   English Abstract   Printدوره 27، شماره 3 - ( پائيز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها